Rekrutacja

ZASADY REKRUTACJI:

Uwaga kandydaci do klasy pierwszej !

W roku szkolnym 2017/2018 proponujemy specjalizacje:

- projektowanie graficzne

- aranżacja wnętrz

- ceramika artystyczna

Prosimy w podaniu zaznaczyć dwa z w/w kierunków (pierwszy wybór, drugi wybór). Ostatecznie wybrany kierunek będzie głównym przedmiotem zawodowym kończącym się obroną pracy dyplomowej w klasie IV. *

*  Nauka w danej specjalizacji zaczyna się od klasy II.
Jeżeli do jednej z pracowni jest większa liczba chętnych niż miejsc, pierwszeństwo wyboru specjalizacji mają uczniowie, którzy uzyskali wyższe wyniki z egzaminu wstępnego i wyższe wyniki na zakończenie edukacji  w gimnazjum.
Pozostali uczniowie zostają przydzieleni do pracowni w których są jeszcze miejsca.
O w/w  przydziale decyduje powołany przez Dyrektora zespół nauczycieli przedmiotów artystycznych.
Możliwa jest zamiana specjalności o ile znajdzie się druga osoba chętna do zamiany.
W uzasadnionych przypadkach do zmiany specjalizacji  może dojść po pierwszym półroczu kl.I, o tym na prośbę ucznia lub rodziców ,( prawnych opiekunów) decyduje dyrektor szkoły.

warunki rekrutacji:
- nieprzekroczony 17 rok życia
- świadectwo ukończenia gimnazjum
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole plastycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

egzamin wstępny:
- praktyczny z rysunku, malarstwa i kompozycji rzeźbiarskiej
- egzamin ustny ze znajomości różnych sztuk plastycznych w zakresie kształcenia ogólnego dla gimnazjum

dokumenty:

- kwestionariusz osobowy (do pobrania poniżej)
- oceny z gimnazjum (I semestr)

Termin składania dokumentów upływa 30.05.2018

Termin egzaminów: 8-9.06.2018

Ogłoszenie wyników: 12.06.2018

Dni otwarte planujemy w kwietniu.

POBIERZ: KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA

 

SZKOŁA PROWADZI:
BEZPŁATNIE PORADNICTWO:

Obejmujące informowanie o warunkach rekrutacji,

programie kształcenia i warunkach nauki w szkole,

WSTĘPNE BADANIA UZDOLNIEŃ KANDYDATÓW,

określenie celowości wyboru przez kandydatów zakresu kształcenia

ZAJĘCIA PRZYGOTOWAWCZE DO EGZAMINU:

Stowarzyszenie Sztuka i Środowisko w Olsztynie prowadzi  zajęcia przygotowawcze do egzaminu wstępnego z rysunku, malarstwa i rzeźby raz w miesiącu w dniach:
24 lutego 2018
17 marca 2018
21 kwietnia 2018
12 maja 2018
w godzinach 9.00-13.00

Na zajęcia prosimy zabrać : farby, pędzel i ołówek.
Inne niezbędne materiały do pracy na warsztatach będzie można nabyć w szkole.

Deklaracje uczestnictwa prosimy zgłosić w sekretariacie szkoły telefonicznie
 / 89-541-21-90 lub e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. / w tygodniu poprzedzającym zajęcia.

ZAWIADOMIENIE:

Państwowe Liceum Plastyczne w Olsztynie ul. Partyzantów 85 informuje,

że egzamin wstępny do liceum odbędzie się w dniach 8-9 czerwca 2018 roku w formie:

>Egzaminu praktycznego z rysunku, malarstwa, rzeźby godz.: 8.30

(Prosimy o przyniesienie miękkich ołówków, farb plakatowych, pędzli.)

> Rozmowy kwalifikacyjnej na temat kultury i sztuki 

Ogłoszenie wyników – listy przyjętych do szkoły w dniu 12.06.2018

Uczniowie na egzamin zgłaszają się z ważną legitymacją szkolną.

Uwaga!

Egzamin wstępny dla każdego kandydata trwa 2 dni


Dyrektor
mgr Aleksander Kuberski